Tervetuloa!

Tervetuloa sivuilleni. Kokoan tänne pääasiassa työhöni ja muihin kiinnostuksen kohteisiini liittyviä asioita.

 

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Tervetuloa!

Niukkuuden noidankehä

Olin mukana tutkijaryhmässä, joka suunnitteli yhdessä Helsingin Sanomien toimittajan kanssa kyselyn, millä koottiin kokemuksia siitä kuinka köyhyys näkyy ihmisten arjessa. Tuloksia raportoitiin tämän vuoden alussa sekä Helsingin Sanomissa, että Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä. Nyt olemme peranneet kollegoiden kanssa aineistoa lisää vastaten kysymykseen: mitkä seikat ovat yhteydessä niukkaan arkeen. Alustavat tulokset on raportoitu Kuntalehdessä.   

Tuloksissa nousee esiin se kuinka erilaisissa ympyröissä elämme ja kuinka erilaisista lähtökohdista perheiden lapset ponnistavat taipaleelleen. Yhdellä on kaikkea ja toisella ei mitään. Analyysien perusteella muodostui ”niukkuuden noidankehä”, josta irrottautuminen vaatii myös yhteiskunnan tukea. 

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Niukkuuden noidankehä

Maakunnan johtaminen edellyttää tietoa ihmisten tarpeista

Suomessa on perinteisesti koottu paljon rekisteritietoa, mutta ne ovat olleet usein erillään omissa tietojärjestelmissään. Viime vuosina tietorakenteita on yhdenmukaistettu ja koottu yhteen mm. THL:n Sotkanet-tietokantaan. Tietokantoihin on koottu myös ihmisten hyvinvoinnin kokemuksia. Näistä saa hyvän kuvan esimerkiksi maakuntien profiileista. 

Maakuntien palvelujärjestelmien kehittämisessä, erityisesti silloin kun ollaan muutoksessa, tarvittaisiin kuitenkin myös nopeatempoisempaa tietoa siitä miten ihmisten arki sujuu. Tätä tietoa olisi suhteellisen edullisesti myös tuotettavissa maakuntien ja kuntien yhteistyönä. 

Naputtelimme kollegan kanssa näkemyksemme tästä asiasta Aamulehteen (9.11.2018) : Maakuntien johtaminen edellyttää uutta tietoa.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Maakunnan johtaminen edellyttää tietoa ihmisten tarpeista

Kohti ekologista Kymenlaaksoa (KySa 13.2.2018)

Haminan kaupunki on hienosti lähtenyt vahvistamaan kestävää kehitystä, erityisesti ympäristön näkökulmasta. Olemme liittyneet hiilineutraaliutta tavoittelevien 37 muun kunnan joukkoon. Samaan suuntaan on ajatus vienyt myös maakunnan tasolla. Ekologinen Hamina on yksi kaupungin strategisista tavoitteista. Haminalla on tahtotila huolehtia siitä, että seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaasta luonnosta. Entä miten on meidän eteläisen Kymenlaakson kansalaisten kanssa, onko huolemme esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja merien huolestuttavasta tilasta muuttunut käytännön teoiksi?

Kotitalouksilla on yhä suurempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon kuluttamamme tuotteet rasittavat luontoa niitä tehtäessä, kuljetettaessa ja käytön jälkeen. Kuluttajien kierrättämillä tavaroilla ja lajittelulla sekä yritysten kiertotaloudella voidaan vaikuttaa ympäristöön ja luoda työpaikkoja lähelle.

Erityiseksi huolen aiheeksi on noussut merien tila. Itämeri ei ole siinä poikkeus. Muutaman vuosikymmenen kuluttua merissä on arvioitu olevan enemmän muovia kuin kaloja. Syömme jo mikromuovia ruuassa. Kuluttajien tulee vähentää muovin käyttöä. Kotkassa ja muualla Suomessa on tehty lupaavia keksintöjä muovin korvaamiseksi. Puukuidun jalostuksesta voi löytyä uudelleen leipätyö monelle.

Eteläiselle Kymenlaaksolle maaseutu on tärkeä. Maanviljelys on kuitenkin suuri vesien rehevöittäjä. Voisivatko maanviljelijät lähteä ennakkoluulottomasti tekemään innovaatioita siitä, kuinka ne voisivat vähentää huomattavasti Itämeren kuormitusta?

Samoin satama on tärkeä elinvoiman luoja. Voisivatko sataman yritykset miettiä, kuinka ne voisivat entisestään vähentää Itämeren kuormitusta ja luomaan yhdessä sellaista uutta liiketoimintaa, joka ottaisi ympäristölliset seikat vahvasti huomioon?

Maailma on menossa siihen suuntaan, missä ympäristölliset tekijät ovat niitä kovimpia asioita. Eikö Kymenlaakson kannattaisi olla sen kehityksen etunenässä? Ensimmäisenä voisi vaikka innostaa koululaiset miettimään ideoita meriroskan vähentämiseen:

http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Haastekilpailussa_etsitaan_ratkaisuja_It(45716)

Sakari Kainulainen, Hamina

 

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Kohti ekologista Kymenlaaksoa (KySa 13.2.2018)

Ihmisten hyvinvointi Kymenlaakson tavoitteeksi (KySa 10.1.2018)

Maakuntien kehittämisessä on käyty keskustelua pääasiassa niiden hallinnollisesta rakenteesta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet alkuperäiset tavoitteet, jotka tähtäsivät ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen ja erojen kaventamiseen. Millainen tulisi asukkaiden hyvinvointiin tähtäävän maakunnallisen mallin olla?
• Väestön tarpeiden ja erityisesti nuorten tarpeiden tulee näkyä tulevan maakunnan strategiassa.
• Paljon palveluita tarvitsevien palveluiden organisointi on avainasemassa kun mietitään sote-kustannuksia.
• Ilman maakunnan, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä maakunnissa ei kyetä varmistamaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Vastuut on määriteltävä tiekarttaan.
• Maakunnan tulee määrittää mittarit ja tavat koota koko ajan päivittyvää tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja palveluiden toimivuudesta.

https://kymensanomat.fi/mielipide/lukijalta/e8dae94e-4336-4416-b2e4-d69489295163 

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Ihmisten hyvinvointi Kymenlaakson tavoitteeksi (KySa 10.1.2018)

Paikallispolitikan mahdollisuudet

Uutena ehdokkaana on ollut mielenkiintoista ja jännittävääkin keskustella torilla ihmisten kanssa. Ihmisillä on ollut hyvin tarkkoja tai heitä itseään askarruttavia kysymyksiä ja niihin on ollut hieman vaikea vastata. Vastatessaan haluaisi olla antamatta turhaa toiveikkuutta lääkäripalveluiden paremmasta saannista saati suurempien eläkkeiden tai toimeentulotuen saannista. Ihmisten tarpeet ovat konkreettisia ja monesti hyvin perusteltuja.

Mutta mitä yksi ehdokas tai yksi ryhmä voi tehdä tällaisten asioiden suhteen? Pakko on tunnustaa, että sitä vähemmän, mitä etäämmällä päätökset tehdään ja mitä enemmän linjausta säätelee joku laki. Näihin asioihin vaikuttavat eduskunnan voimasuhteet.

Nykyinen hallitus on käynnistänyt monia välttämättömiäkin uudistuksia, mutta tavalla joka on romuttamassa suomalaisen hyvinvointivaltion perustaa. Luottamus siihen, että olemme niin sanotusti samassa veneessä ja että kaveria ei jätetä, on tutkimusten mukaan Suomessa vähentynyt. Suuri kysymys näissä kuntavaaleissa on se, että tuodaanko kuntatasolle samankaltainen ajattelu, mitä on noudatettu maan hallituksen tasolla vai lähdetäänkö rakentamaan luottamusta kuntatasolla.

Minusta kunta on sellainen yhteisö, missä yhteistyöllä ja kokonaisuutta ajatellen saavutetaan parhaat tulokset. Kunnan menestyksen edellytyksenä on mahdollisimman laaja kuntalaisten näkemykseen pohjautuva päätöksenteko ja kuntalaisten edustajien hyvä yhteistyö.

Näkemys Kymenlaakson ja yksittäisten kuntien hyvästä tulevaisuudesta tulee asettaa riittävän kauas tulevaisuuteen. Näin saamme hiottua poliittisesti eri tavoin ajattelevien näkemykset yhteen. Tulevaisuus rakentuu oman tekemisemme ja osaamisemme varaan. Hyvää tulevaisuutta ei anota ja anneta mistään, vaan se tehdään omin käsin ja yhdessä, huolimatta päätöksentekijöiden erilaisista ideologioista.

Äänestäjä kysyi Kymen Sanomien tekstaripalstalla, että miksi jotkut ehdokkaat ovat sitoutumattomia. Voin kertoa vain omasta puolestani. Olen sitoutumattomana siksi, että en kannata tiukkaa ideologista puoluepolitiikkaa vaan sellaista politiikan tekemisen tapaa, missä asioita ratkotaan ja suunnitellaan yhdessä.

Jaan siis iloisena Vihreiden näkemyksen siitä, että meidän tulee rakentaa kestävää hyvinvointia, mutta joistain yksityiskohdista saatan olla eri mieltä. Sitoutumattomuus ei siis ole päättämättömyyttä siitä millaista yhteisöä haluaa olla rakentamassa. Yksittäisten ihmisten suuret murheet tulee ottaa todesta ja pyrkiä niitä vähentämään, mutta ihmisille ei tule myöskään luvata liikoja. Kuntapäättäjän on ajateltava kaikkien kuntalaisten hyvinvointia oikeudenmukaisesti.

Sakari Kainulainen (Vihreä, Sit.) Hamina
(Tämä yleisökirjoitus ei syysta tai toisesta päätynyt Kymen Sanomien mielipidepalstalle, minkä vuoksi julkaisen nyt tässä.)

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Paikallispolitikan mahdollisuudet